LT | RU

"MANO VERSLAS" mokėjimo planai verslui


  Mano
VERSLAS - 1"
"Mano
VERSLAS - 2"
"Mano
VERSLAS - 3"
"Mano
VERSLAS - 4"
"Mano
VERSLAS - 5"
Remonto, keitimo darbai neatjungus įtampos - - - + +
Vidaus elektros instaliacijos gedimų šalinimas + + + + +
Lauko elektros instaliacijos gedimų šalinimas - - + + +
Elektros prietaisų įžeminimo įrengimas - + + + +
Kontaktų varžymas el. skyduose + + + + +
Vidaus elektros tinklų kokybės patikra + + + + +
Lauko elektros tinklų kokybės patikra - - + + +
Elektros skydų valymas + + + + +
Varžų matavimas, periodiškai + + + + +
Matavimo protokolų išdavimas + + + + +
Atvykimas pas klientą* + + + + +
Profilaktinis apsilankymas + + + + +
Nemokamas laikas 4val. - - - + +
Nemokamas laikas 3val. - - + - -
Nemokamas laikas 2val. + + - - -
Reagavimas į iškvietimą* + + + + +
Užsakymų vykdymo laikas per 1val - - + + +
Gedimo nustatymas atvykus* + + + + +
Budintis darbuotojas visą parą* - - - - +
Papildomi darbai bei priežiūra* + + + + +
Nepertraukiamo maitinimo šaltinių priežiūra* + + + + +

Kaina Eur/mėn.

75

130

190

230

500


Žvaigždute pažymėti ir kiti punktai yra aprašomi sutartyje pagal mūsų rekomendacijas atsižvelgiant į Jūsų pageidavimus.
          Užsakymus registruojame nemokamai telefonu + 370 5 2728710. Už atliktus darbus užsakovai atsiskaito tiesiogiai paslaugą atlikusiam įmonės darbuotojui pagal esamą įmonės bazinį kainoraštį arba pagal sutartyje numatytą tvarką. Jei konkretaus darbo įkainio nėra baziniame kainininke, tokiu atveju skaičiuojamas valandinis įkainis bei pasirašomi darbų priėmimo – perdavimo aktai. Mokestis skaičiuojamas proporcingai faktiniam darbo laikui: pradėto darbo minimalus laikas skaičiuojamas už valandą, ilgiau užtrukę darbai skaičiuojami pusvalandžio tikslumu. Už naujas medžiagas ar priemones, reikalingas atlikti vidaus ar lauko tinklo įrengimui ar gedimų pašalinimui, sumokama paslaugą atlikusiam įmonės darbuotojui atskirai arba klientas medžiagas parūpina pats.