LT | RU

"MANO BUTAS" mokėjimo planai privatiems


  "Mano
BUTAS - 19"
"Mano
BUTAS - 29"
"Mano
BUTAS - 49"
"Mano
BUTAS - 59"
Kontaktų varžymas + + + +
Esamos instaliacijos įvertinimas + + + +
El. skydų valymas - + + +
Varžų matavimas** - - - +
Atvykimas pas klientą + + + +
Profilaktinis apsilankymas + + + +
Nemokamas laikas + + + +
Darbo įkainis (pirma valanda) + + + +
Darbo įkainis (sekanti valanda) + + + +
Reagavimas į iškvietimą** + + + +
Gedimo nustatymas atvykus + + + +
Budintis darbuotojas visą parą* - - - -
Papildomi darbai bei priežiūra* + + + +
Nepertraukiamo maitinimo šaltinių priežiūra* - - + +

Kaina Eur/mėn.

6

10

15

17"MANO NAMAS" mokėjimo planai privatiems


  "Mano
NAMAS - 59"
"Mano
NAMAS - 69"
"Mano
NAMAS - 79"
"Mano
NAMAS - 99"
Kontaktų varžymas + + + +
Esamos instaliacijos įvertinimas + + + +
El. skydų valymas - + + +
Varžų matavimas** - - + +
Atvykimas pas klientą + + + +
Profilaktinis apsilankymas + + + +
Nemokamas laikas + + + +
Darbo įkainis (pirma valanda) + + + +
Darbo įkainis (sekanti valanda) + + + +
Reagavimas į iškvietimą** + + + +
Gedimo nustatymas atvykus + + + +
Budintis darbuotojas visą parą* - + + +
Nepertraukiamo maitinimo šaltinių priežiūra* + + + +

Kaina Eur/mėn.

17

20

25

30Žvaigždute pažymėti ir kiti punktai yra aprašomi sutartyje pagal mūsų rekomendacijas atsižvelgiant į Jūsų pageidavimus.
          Užsakymus registruojame nemokamai telefonu + 370 5 2728710. Už atliktus darbus užsakovai atsiskaito tiesiogiai paslaugą atlikusiam įmonės darbuotojui pagal esamą įmonės bazinį kainoraštį arba pagal sutartyje numatytą tvarką. Jei konkretaus darbo įkainio nėra baziniame kainininke, tokiu atveju skaičiuojamas valandinis įkainis bei pasirašomi darbų priėmimo – perdavimo aktai. Mokestis skaičiuojamas proporcingai faktiniam darbo laikui: pradėto darbo minimalus laikas skaičiuojamas už valandą, ilgiau užtrukę darbai skaičiuojami pusvalandžio tikslumu. Už naujas medžiagas ar priemones, reikalingas atlikti vidaus ar lauko tinklo įrengimui ar gedimų pašalinimui, sumokama paslaugą atlikusiam įmonės darbuotojui atskirai arba klientas medžiagas parūpina pats.