LT | RU

VEI teikiamų mokamų paslaugų FIZINIAMS ir JURIDINIAMS asmenims įkainiai


Lietuvos Respublikos energetikos ministro Arvydo Sekmoko 2011 m. rugpjūčio 3 d.  įsakymu Nr. 1-203 nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauji Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teikiamų mokamų paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims įkainiai:


Eil.
Nr.
Paslaugų pavadinimas
Paslaugų įkainiai
1.
Energetikos įrenginių techninės būklės (tinkamumo naudoti) patikrinimas:
 
1.1.
      energetikos įrenginių galia iki 30 kW
 56 Lt
1.2.
      energetikos įrenginių galia nuo 30 kW iki 1 MW (imtinai)
 56 Lt už 30 kW + 1 Lt už kiekvienus kitus 5 kW
1.3.
      energetikos įrenginių galia daugiau kaip 1 MW
 250 Lt už 1 MW + 15 Lt už kiekvienus kitus 5 MW
1.4.
      energetikos inžineriniai tinklai
 28 Lt/val.
2.
Elektrotechninių gaminių standartų projektų derinimas įmonės gamintojos prašymu
 504 Lt
 
Mokestis už inspekcijos teikiamas paslaugas mokamas į Swedbanke esančią VEI a. s. Nr. LT177300010002474123       Valstybės rinkliavos mokestis už energetikos objektus ir įrenginius statančio ir (ar) eksploatuojančio darbuotojo atestavimą bei atestato ar šio dokumento dublikato išdavimą bei įmonės pasirengimo kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbus atestato ar šio dokumento dublikato išdavimą, atestato galiojimo pratesimą mokamas į vieną biudžeto surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300 AB Swedbanke, įmokos kodas 5710. Lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752.

 

     Valstybės rinkliava imama už:


– energetikos objektus ir įrenginius statančio ir (ar) eksploatuojančio darbuotojo atestavimą – 24 litai;

– energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestato ar šio dokumento dublikato išdavimą – 5 litai;

– įmonės pasirengimo kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbus atestato išdavimą:

  • įmonės, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų – 290 litų;
  • įmonės, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų – 480 litų;
  • įmonės, kurioje dirba 50 ar daugiau darbuotojų – 670 litų;

– įmonės pasirengimo kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbus atestato pakeitimą – 160 litų. (2012 06 13 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 692, Žin., 2012, Nr. 67-3421).

 

        Jeigu paslauga teikiama keliuose energetikos sektoriuose vienu metu, pvz. už dviejų rūšių atestatus rinkliavos mokestis įmonei, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų (t. y. 9 ar mažiau), bus:

 

                    290 Lt + 290 Lt = 580 Lt,

 

už trijų rūšių atestatus (elektros, šilumos, naftos) rinkliavos mokestis įmonei, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų (t. y. 49 ar mažiau), bus:

 

                     480 Lt + 480 Lt + 480 Lt = 1440 Lt

 
       Įmonei, pageidaujančiai praplėsti atliekamų darbų apimtis, t. y. papildyti darbų sąrašą naujais darbais arba vykdyti darbus aukštesnių parametrų energetikos įrenginiuose bei patikslinti atestate pateiktus duomenis, valstybės rinkliava mokama tokia pat tvarka kaip ir išduodant atestatą.

 

       Valstybės rinkliava sumokama litais pagal mokėjimo dieną galiojančius jos dydžius prieš suteikiant paslaugas.